THÔNG TIN ỨNG VIÊN - THỚI THỊ TÙNG THIỆN  Quay lại

Nguyễn Thị Thu Hà
Lượt xem 85
Mời phỏng vấn 0 doanh nghiệp
Đã phỏng vấn 0 doanh nghiệp
Ngày tạo hồ sơ 09/06/2023
In hồ sơ công việc
THÔNG TIN CHI TIẾT ỨNG VIÊN
Tên ứng viên THỚI THỊ TÙNG THIỆN
Ngày sinh 04/01/1994
Giới tính Nữ
Chiều cao 153 (cm)
Cân nặng 49 (kg)
Hôn nhân Độc thân
Địa chỉ ĐĂK NÔNG
Điện thoại Liên hệ với trung tâm (Số điện thoại: 02613.544.464; Fax: 02613.544.919)
E-mail Liên hệ với trung tâm (trungtamdvvldaknong@gmail.com)
TRÌNH ĐỘ VÀ CHUYÊN MÔN
Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học
Ngành nghề Tài chính ngân hàng
Trình độ ngoại ngữ - Không yêu cầu
Trình độ tin học - Tin học ứng dụng A
Bằng cấp khác Chứng chỉ khai báo Thuế
Kinh nghiệm Chưa có
NGUYỆN VỌNG VÀ GHI CHÚ
Chức vụ mong muốn Nhân viên Kế toán
Mức lương mong muốn 8.000.000
Giờ làm việc mong muốn Giờ hành chính
Hình thức công ty mong muốn Không yêu cầu
Tình trạng tàn tật Không
Loại chính sách Không
Nơi làm việc mong muốn - Thành phố Gia Nghĩa
Công việc đã làm 04/2020 - HIỆN TẠI: CÔNG TY TNHH TMDV VẬN CHUYỂN DANH NGÂN CN SỐ 2 | Nhân viên kế toán - Xuất hóa đơn GTGT, kiểm tra các hóa đơn đầu vào, tính công nợ khách hàng - Làm các hồ sơ BHXH tăng, giảm lao động, thai sản, ốm đau trên phần mềm EFy - Hạch toán vào phần mềm Smart Pro: ghi nhận công nợ, doanh thu, chi phí, làm BCT quý, BCTC - Thanh toán các phí liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu: LCC, cược cont, gia hạn, sửa chữa.. - Làm hồ sơ hoàn tiền cược cont 06/2019 - 04/2020: CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH | Nhân viên kế toán - Xuất hóa đơn GTGT, hóa đơn xuất khẩu. - Lên debit note file cước/debit note file giao nhận. - Hạch toán vào phần mềm như: ghi nhận công nợ - doanh thu, lập phiếu thu tiền mặt, lập phiếu thu chuyển khoản và hạch toán một số nghiệp vụ khác... - Kiểm tra doanh thu, lập báo cáo doanh thu cho KTT. - Nhắc nhở các bộ phận liên quan báo cáo số lượng file kiểm tra với bảng ghi nhận doanh thu đã xuất hóa đơn. - Check tỷ giá ngoại tệ hằng ngày. - Gửi chứng từ cho khách hàng. 10/2016 - 05/2019: CÔNG TY TNHH ACCOUNTING & TAX PROFESSIONALS | Nhân viên kế toán - Xuất hóa đơn bán hàng - Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, thu chi hằng ngày. - Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hạch toán vào phần mềm Misa. - Phân loại, sắp xếp đóng chứng từ, in sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. - Lập báo cáo thuế tháng, quý, báo cáo tài chính, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, tờ khai cho thuê tài sản, báo cáo thống kê hàng năm. - Làm hồ sơ vay ngân hàng - Làm việc với cơ quan Thuế
Kỹ năng Làm việc nhóm, giao tiếp
Ghi chú Nghe nhạc, du lịch