HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm

Phiên giao dịch việc làm  lưu động năm 2022

Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2022

Phiên giao dịch lưu động tại xã Đăk Ha năm 2022

Phiên giao dịch lưu động tại xã Đăk Ha năm 2022

Phiên giao dịch việc làm lưu động  Đăk Gằn huyện Đăk Mil.

Phiên giao dịch việc làm lưu động Đăk Gằn huyện Đăk Mil.

Phiên giao dịch việc làm tại huyện Krông Nô

Phiên giao dịch việc làm tại huyện Krông Nô