Tổ chức “Ngày hội Tuyển sinh - Tuyển dụng - Việc làm tỉnh Đắk Nông năm 2023”

  • 24/10/2023
  • 302

Sở Lao động – TB&XH Tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.