Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề trang điểm thẩm mỹ và nghề chăm sóc da

  • 13/07/2023
  • 351

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đăk Nông thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề trang điểm thẩm mỹ và nghề chăm sóc da