Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Chiến thắng 30/4 - Quốc tế lao động 1/5

  • 25/04/2023
  • 227

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đăk Nông thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Chiến thắng 30/4 - Quốc tế lao động 1/5